دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره کارگزینی | ویژه اعضای غیر هیئت علمی | فرآیند اداری
فرآیندهای اداری
احتساب کسور خدمت نظام وظیفه
انتقال کارکنان رسمی ازسایر دستگاه‌ها به دانشگاه
انتقال کسور سوابق غیردولتی به صندوق بازنشستگی کشور
انتقال کسور سوابق غیررسمی دولتی از سایر صندوق‌ها
پرداخت اضافه کار ساعتی
جذب نیروی رسمی و پیمانی
جذب نیروی قراردادی
مراحل بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی
مراحل بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشور