دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره کارگزینی | ویژه اعضای غیر هیئت علمی | قوانین و آیین‌نامه‌ها
قوانین و آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی (تیرماه ۱۳۹۷)
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی (مردادماه ۱۳۹۳)