دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور مالی | رئیس
حسن سپهر

حسن سپهر

مربی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرسحسابداری
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه اصفهانحسابداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1385-دانشگاه یزدمدیر امور مالی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه ورزش کارکنان دانشگاه
13761380دانشگاه یزدمدیر گروه حسابداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول حسابداری
حسابداری میانه
حسابداری پیشرفته
حسابداری صنعتی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حسابداري مالي
حسابداري مديريت

اطلاعات تماس

hasansepehr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hasansepehr ساختمان استقلال، اتاق ۳۱۰ - ساختمان مرکزی
31233695 - 3123۴۱۱۰ 38211833 - 38212792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )