دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور عمومی
معرفی امور عمومی

معرفی اداره عمومی

شرح وظایف امور عمومی

  • نظارت بر اداره امور نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب و تنظیم کار رانندگان واحدهای ذی‌ربط
  • اعمال و اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های اداری مربوطه
  • نظارت بر فعالیت امور تدارکات و انبارداری دانشگاه و واحدهای تابعه
  • نظارت بر فعالیت امور نگهداشت تأسیسات، باغبانی و خدماتی و ... واحدهای مربوطه
  • نظارت بر امور تنظیف و حفظ و نگهداری ساختمان‌ها و ابنیه ستاد و واحدهای تابعه