دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره توسعه منابع انسانی | تسهیلات رفاهی | پاداش
پاداش

مطابق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، هر شش ماه یک‌بار و براساس شرایط زیر، مدیر هر قسمت می‌تواند تعدادی از همکاران زیرمجموعه خود را جهت دریافت پاداش به اداره توسعه منابع انسانی معرفی نماید:

۱- صرفاً پاداش به افرادی تعلق می‌گیرد که حداقل ۱۴۰ امتیاز از امتیازات مربوط به جدول امتیازات دریافت پاداش را دریافت کرده باشند.

۲- مبلغ پاداش پیشنهادی برای هر فرد معرفی‌شده باید مشخص شود که صرفاً یکی از مبالغ ۱.۵۰۰.۰۰۰، ۳.۰۰۰.۰۰۰، ۴.۵۰۰.۰۰۰ و یا ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳- مجموع مبالغ پیشنهادی نبایستی از سقف بودجه پاداش هر واحد بیشتر باشد؛ البته درصورت عدم هزینه‌کرد بودجه پاداش، امکان ذخیره و انتقال آن به سال آتی (به عنوان بودجه پاداش) وجود دارد.

۴- امکان پرداخت پاداش یکسان به افراد معرفی‌شده وجود دارد اما طبیعتاً وجود تمایز در بین پاداش‌ها منجر به تقویت انگیزه تلاش برای کسب موفقیت افراد خواهد شد.

توجه:
مدیر هرقسمت برای کارمندانی که کاندید دریافت پاداش هستند جدول امتیازات را تکمیل نموده و همراه با یک فایل اکسل شامل اسامی کارمندان پیشنهادی، پیوست یک نامه خطاب به رئیس اداره توسعه منابع انسانی ارسال می‌نماید. شایان ذکر است پس از احراز سایر شرایط (مانند رعایت نظم انضباط اداری، رعایت قوانین و ...) و تائید کمیته پاداش، پرداخت قطعی پاداش امکان‌پذیر خواهد بود.

جدول امتیازات
اسامی کارمندان پیشنهادی