دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره توسعه منابع انسانی | تسهیلات رفاهی | سفرها
سفرها

با توجه به شیوع بیماری کرونا در سال ۹۹، پرداخت کمک هزینه سفر مطابق سالهای قبل لغو و مبلغ آن بصورت کمک هزینه رفاهی یا بن تا پایان سال ۹۹ توزیع خواهدشد.