دسترسی سریع
مهمان‌سرا

مهمانسرای دانشگاه:

ثبت درخواست استفاده از کلیه مهمانسراها تنها از طریق اتوماسیون امکان پذیر است.

تهاتر مهمانسرا با مهمانسرای دانشگاه تهران در فرح آباد ساری

تهاتر مهمانسرا با مهمانسرای دانشگاه خوارزمی در مشهد

تهاتر با مهمانسرای دانشگاه مازندران در بابلسر

تهاتر با مهمانسرای دانشگاه رازی در کرمانشاه

در صورت توقف شیوع کرونا چگونگی استفاده از موارد تهاتر به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.