دسترسی سریع
پیشکسوتان

بازنشستگان

همچنان که کاروان کارگزاران دانشگاه در جهت پیشرفت و سیر تکاملی خود به پیش می‌رود مرحله به مرحله و منزل به منزل، بزرگان و بزرگوارانی که سابقه خدمت بیشتر و سن و شرایط بازنشستگی را دارند جای خود را به همکاران دیگر و نیروهای جدید می‌دهند و از متن کار به حاشیه همکاری پر بار و اثر‌گزار انتقال می‌یابند. وجود این عزیزان برای دانشگاه مایه مباهات و همکاری آنان در هر سطح و به هر صورت برای جامعه و محیط علمی، کاملا مغتنم است.

همکاران پیشکسوت (هیئت علمی و غیر هیئت علمی) امکان استفاده از برخی تسهیلات رفاهی مانند دریافت هزینه سفر با ارائه فاکتور، خدمات بیمه تکمیلی، استفاده از خدمات تمام شرکت‌هایی که با ارائه کارت پرسنلی یا معرفی‌نامه برای همکاران دانشگاه تخفیف قائل می‌شوند، دارند.

همچنین برای اعضای هیئت علمی بازنشسته آئین نامه‌ای تدوین گردیده که فایل آن در زیر قرار گرفته است.

آئین‌نامه رفاهی بازنشستگان ( مخصوص اعضای هیئت علمی بازنشسته)