دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره توسعه منابع انسانی | کارکنان
f.salmanroghani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233014
كارشناس مسئول اداره توسعه منابع انساني
38200143
t.askari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31232578
کارشناس آموزش کارکنان
38200143