دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | اداره امور حقوقی | مناقصه و مزایده
مناقصه ومزایده
مناقصه و مزایده-مزایده سالن به منظور پرورش قارچ
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به واگذاری سالنی واقع در سایت اصلی دانشگاه روبه روی پردیس 3 فنی و مهندسی به منظور پرورش قارچ در قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز با توجه به شرایط ذیل اقدام نماید.
[18 آبان]   [138 بازدید]
مناقصه و مزایده-تمدید مهلت تحویل اسناد استعلام راهبری ،نگهداری ،سرویس و تعمیر و تعویض قطعات کامپیوترهای دانشگاه
بدین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می رساند مهلت تحویل اسناد مربوط به استعلام راهبری ،نگهداری،سرویس و تعمیر و تعویض قطعات کامپیوترهای دانشگاه (موضوع دعوتنامه شماره 20969/85/99 مورخ 5//7/)99 به علت شرایط کنونی (شیوع بیماری کرونا ) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 5/8/99 تمدید گردید.
[29 مهر]   [119 بازدید]
مناقصه و مزایده-استعلام راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر و تعویض قطعات کامپیوترهای دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به واگذاری امور مربوط به راهبری، نگهداری وسرویس کلیه تجهیزات و دستگاههای کامپیوتری موجود در بخش اداری پردیس‌های دانشگاه شامل: فنی و مهندسی، علوم، علوم انسانی، هنر و معماری و منابع طبیعی براساس شرح اسناد به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی واجد شرایط از تاریخ ۱ / 8 / ۹۹ لغایت ۳۱ / 4 / ۱۴۰۰ واگذار نماید.
[16 مهر]   [210 بازدید]
مناقصه و مزایده-آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه احداث کارگاه های تولید نوآورانه دانشگاه را به استناد مجوز شماره 57/99مورخ 04/06/99از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[1 مهر]   [165 بازدید]
مناقصه و مزایده-آگهی مزایده بوفه ها و مراکز رفاهی و خدماتی دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد بوفه ها و مراکز رفاهی و خدماتی واقع در سایت اصلی ،سایت شرقی ،دانشکده هنرو معماری و پردیس آزادی(ابتدای بلوار طالقانی) خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت واگذار نماید.
[19 شهريور]   [266 بازدید]
مناقصه و مزایده-آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای(خرید مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشجویی)
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای خرید مواد اولیه ، طبخ وتوزیع غذای دانشجویی دانشگاه را به استناد مجوز شماره 15297/85/98مورخ 21/05/99 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[25 مرداد]   [231 بازدید]
مناقصه و مزایده-دعوتنامه  شرکت در استعلام
دانشگاه یزد در نظر دارد تعمیرات کارگاه ها ومهمانسرای دانشگاه را به استناد مجوز شماره 54/99 مورخ 22/4/99 به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
[29 تير]   [296 بازدید]
مناقصه و مزایده-دعوتنامه شرکت در  استعلام تعمیرات تابستانی دانشکده هنرو معماری
دانشگاه یزد در نظر دارد تعمیرات تابستانی دانشکده هنر و معماری دانشگاه را به استناد مجوز شماره 53/م/99 مورخ 21 / 04 / 99 به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار کند
[25 تير]   [291 بازدید]
مناقصه و مزایده-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
دانشگاه یزد در نظر دارد یک دستگاه CNC با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را به استناد مجوز شماره 11885/85/98 مورخ 99/04/21 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت setadiran.ir از شرکت‌های واجد شرایط صلاحیت خریداری کند.
[24 تير]   [277 بازدید]
مناقصه و مزایده-دعوتنامه شرکت در  استعلام تعمیرات تابستانی سراهای دانشجویی برادران و خواهران دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر داردتعمیرات تابستانی سراهای دانشجویی برادران وخواهران دانشگاه را به استناد مجوز شماره 50/م/99 مورخ 18 / 03 / 99 به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
[1 تير]   [298 بازدید]