دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی | حوزه معاونت | مدیریت امور اداری | بخش‌ها | اداره توسعه منابع انسانی | تسهیلات رفاهی | منازل سازمانی
منازل سازمانی

دانشگاه یزد تعداد محدودی واحد مسکونی به عنوان منازل سازمانی در اختیار دارد که جهت رفاه حال اعضای دانشگاه با توجه به آئین‌نامه تصویب شده و اولویت دراختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

ثبت درخواست منازل سازمانی از طریق فرم‌های موجود در اتوماسیون اداری امکان‌پذیر می‌باشد.

آئین‌نامه منازل سازمانی