دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت اداری و مالی
معرفی معاونت مالی و اداری

معرفی معاونت اداری و مالی

شرح وظایف معاونت اداری و مالی

 • همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • رسیدگی به هدف‌های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه.
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.
 • شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها، جلسات و اظهار‌نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 • نظارت، همکاری و اظهار‌نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذی‌ربط.
 • تهیه و اجرای طرح‌های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه.
 • انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت.
 • انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت.
 • بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به استخدامی اعضای هیأت‌ علمی به مراجع ذی‌صلاح.
 • همکاری با دیگر معاونت‌ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن.
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه.