دسترسی سریع
a.alikhani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31234044 - ۳۱۲۳۲۶۲۶
كارشناس دفاتر معاون اداری ومالی ومدير امور اداری
31234956