دسترسی سریع
فصل اول: بخش‌نامه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شیوه‌نامه بررسی درخواست متقاضیان اخذ مجوز همایش‌های ملی و بین‌المللی
بخش‌نامه ضوابط استفاده از عبارت بین‌المللی، ملی، کشوری، استانی در عنوان همایش‌‌ها
بخش‌نامه در خصوص همایش‌ها، شرکت‌های مشاوره و آموزش
فرایند اخذ مجوز همایش‌های ملی و بین‌المللی
فصل دوم: آیین‌نامه‌های دانشگاه یزد در بخش همایش‌ها
راهنمای جامع برگزاری همایش‌‌ها
اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ مجوز ریاست جمهوری برای همایش‌های بین‌المللی
شرح وظایف واحدهای عملیاتی کمیته اجرایی
نمونه قالب پیشنهادی فراخوان مقاله
انواع همکار‌ی‌های پیشنهادی
اقدامات اجرایی همایش