دسترسی سریع
معرفی دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

معرفی کارآفرینی و ارتباط با صنعت

گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی از دو رکن مجزای دفتر ارتباط با صنعت و مرکز کار‌آفرینی تشکیل شده است که در دانشگاه یزد تحت عنوان یک گروه فعالیت می‌کند.

 • دفتر ارتباط با صنعت:
  شناخت نیازمندی‌های صنعت و پتانسیل‌های دانشگاه مستلزم ایجاد ارتباط علمی و درک متقابل این دو پدیده است. بنابراین دفتر ارتباط با صنعت به ‌عنوان مرجع رسیدگی، پاسخ‌گویی و توسعه این ارتباط در دانشگاه بوده و تأمین نیروی انسانی متخصص و بسیاری از نیازمندی‌های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی صنایع را بر عهده دارد. هماهنگی‌های لازم جهت کارآموزی، کار پژوهشی، کار پروژه، بازدیدهای علمی دانشجویان و برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی مناسب توسط این دفتر انجام می‌گیرد.
 • مرکز کارآفرینی:
  واحد اجرایی طرح کاراد در دانشگاه است که تحت نظر رییس دانشگاه فعالیت می‌کند و مجری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کمیته کار‌آفرینی در زمینه ترویج، آموزش و پژوهش فرهنگ کارآفرینی است.

فعالیت‌های انجام گرفته در دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی به شرح ذیل می‌باشد:

 • بازنگری و بهبود شیوه تخصیص واحدهای تولیدی و خدماتی به دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی.
 • جمع‌آوری نیازمندی‌های نیروی کار واحدهای تولیدی و کمک در جهت تأمین آن.
 • برنامه‌ریزی جهت فعالسازی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه در راستای آموزش کارکنان دیگر واحدهای تولیدی.
 • جهت‌دهی پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به سمت پروژه‌های عملیاتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت اجرای طرحهای کاربردی در مراکز تولیدی و خدماتی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد.
 • تدوین بانک اطلاعاتی افراد توانمند در سطح جامعه در راستای ارائه خدمات بهتر به صنعت و خدمات و ارائه آن.
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری گردهمایی و ارائه تجربیات صنعتگران و کارآفرینیان توانمند در سطح کشور و استان.
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مؤثر توسط افراد صاحب نام در سطح کشور.
 • بررسی اقدامات انجام گرفته درسایر مراکز ارتباط باصنعت در دانشگاههای سراسر کشور با هدف استفاده از تجربیات آنها.
 • برنامه‌‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های کاربینی جهت آشنایی دانشجویان با محط‌های تولیدی و صنعتی.