دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت | افراد | رئیس
هادی صفدرخانی

هادی صفدرخانی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق- الکترونیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق- الکترونیک
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس گروه پژوهشی کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
1398-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق
1398-دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند
13951398دانشگاه یزدرییس بخش برق الکترونیک و کنترل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های دیجیتال ۱ و ۲
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
الکترونیک ۳

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اينترنت اشيا
طراحي سيستم هاي ديجيتال
شبكه صنعتي

اطلاعات تماس

safdarkhani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/safdarkhani ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
31233951 38200144
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)