دسترسی سریع
معرفی امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

معرفی امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی کامپیوتر در جهان کنونی اثرات خاصی در امور و مسائل گوناگون جوامع بشری داشته و استفاده از آن پیشرفت سایر علوم را سرعت زیادی بخشیده است. افزایش روز‌افزون مسائل، پیچیده‌تر شدن آن‌ها، احتیاج به حل مسائل در زمان کوتاه و بهره‌برداری از حداکثر امکانات، نیاز به داشتن مراکز کامپیوتری با تجهیزات پیشرفته و افراد متخصص دارد تا بتوان جواب‌گوی احتیاجات بود. در همین راستا مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات رایانه‌ای در دانشگاه یزد از سال ۱۳۶۹ تأسیس گردید.