لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای | افراد | رئیس
علی‌محمد لطیف

علی‌محمد لطیف

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۹۰دانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق الکترونیک
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدمدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
13931396دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
13791383دانشگاه یزدمعاون امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی
پردازش تصویر دیجیتال
ریاضی گسسته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش تصاویر دیجیتال
محاسبات نرم

اطلاعات تماس

alatif [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/latif
https://pws.yazd.ac.ir/latiff/fa.html ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۸
31232367 3820014۵