دسترسی سریع
m.ayatollahi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، مرکز فناوری اطلاعات
31234005
مسئول دفتر و کارشناس ایمیل دانشجویی
mailmaster [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی 1، مرکز فناوری اطلاعات
31234007
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
admin [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، مرکز فناوری اطلاعات
31234008
رئیس اداره خدمات رایانه‌ای
n.ghane [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، مرکز فناوری اطلاعات
31233175
سرپرست اداره فناوری اطلاعات