دسترسی سریع
خدمات پشتیبانی سیستم‌های رایانه‌ای
مراکز ارائه‌دهنده خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
پردیس / دانشکده مستقل نام شرکت سرویس‌دهنده نوع خدمات محل استقرار شماره تماس
پردیس فنی و مهندسی مهرگستران سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز محاسبات ساختمان فنی یک ۳۱۲۳۲۹۸۸
پردیس علوم انسانی و اجتماعی البرز رایانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز محاسبات ساختمان عدل ۳۱۲۳۳۴۳۲
پردیس علوم البرز رایانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز محاسبات ساختمان عدل ۳۱۲۳۳۴۳۲
دانشمده منابع طبیعی و کویرشناسی افراز الکترنیک سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز محاسبات ساختمان منابع طبیعی ۳۱۲۳۲۸۱۲
دانشکده هنر و معماری نیک افزار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز محاسبات ساختمان هنر و معماری ۳۱۲۳۴۵۱۶
واحدهای ستادی و ساختمان مرکزی مهرگستران سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز محاسبات ساختمان فنی یک ۳۱۲۳۲۹۸۸
کلیه واحدها آریام گستر ماشین‌های اداری ساختمان مرکز فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای ۳۱۲۳۴۵۱۶