دسترسی سریع
ملیحه علی مندگاری

ملیحه علی مندگاری

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۳دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه تهرانجمعیت‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه تهرانجامعه‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
13951402دانشگاه یزدرئیس بخش مردم‌شناسی
14001401دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
13991401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جمعیت و بهداشت (دکتری)
جمعیت‌شناسی خانواه (دکتری)
جمعیت و جامعه (کارشناسی ارشد)
مهاجرت و شهرنشینی (کارشناسی ارشد)
جمعیت و برنامه ریزی توسعه (کارشناسی ارشد)
جمعیت‌شناسی اجتماعی و اقتصادی (کارشناسی)
کاربرد جمعیت شناسی (کارشناسی)
روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی ایران (کارشناسی)
مبانی جمعیت شناسی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رفتار باروري
پويايي خانواده و تغييرات ازدواج و طلاق
مطالعات سالمندي جمعيت و سلامت
اشتغال و بيكاري

اطلاعات تماس

m.alimondegari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/alimondegari ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233325 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)