دسترسی سریع
معرفی کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی

معرفی کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی

منابع کتابخانه به شرح زیر می‌باشد

  • کل منابع: ۲۷۷۷۵۹ جلد
  • کتاب فارسی: ۱۹۸۹۸۰ جلد
  • کتاب لاتین: ۴۸۷۷۹ جلد

تعداد نشریات

  • نشریات فارسی: ۳۶۵۰۷ جلد
  • نشریات لاتین: ۱۸۵۰۹ جلد

تعداد کاربران کتابخانه

  • کل اعضا: ۱۲۴۸۶ نفر