لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | انتشارات | رئیس
m.zeini [at] staff.yazd.ac.ir
-
31233581
سرپرست اداره نظارت بر چاپ و نشر