دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | انتشارات | کارکنان
z.aghabeigi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233034
کارشناس چاپ و نشر
38200126