لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور پژوهشی | رئیس
علیرضا صدیقی انارکی

علیرضا صدیقی انارکی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه‌ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
13941397دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس فنی و مهندسی
13881397دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی کیفیت توان در دانشگاه یزد
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه برق قدرت و الکترونیک
13761378دانشگاه یزدمعاون آموزشی مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد
13751378شرکت برق منطقه‌ای یزدعضو کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای یزد
13751376دانشگاه یزدمسئول اداره آمورش مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد
1398-دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی
1397-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی کیفیت توان الکتریکی و شبکه های هوشمند

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
کنترل توان راکتیو (تحصیلات تکمیلی)
بررسی حالت‌های گذرا در سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
قابلیت اطمینان سیستم‌های انرژی الکتریکی(تحصیلات تکمیلی)
توزیع انرژی الکتریکی(تحصیلات تکمیلی)
ماشین‌های الکتریکی ۱، ۲، ۳
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱، ۲
تأسیسات الکتریکی
آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی
آزمایشگاه کنترل خطی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سیگنال‌های الکتریکی در سیستم‌های قدرت
کاربرد روش‌های هوشمند در بهینه‌سازی سیستم‌های قدرت
طراحی سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی
کنترل و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

اطلاعات تماس

sedighi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sedighi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۳
31232391 38200144