لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور پژوهشی | رئیس
علیرضا صدیقی

علیرضا صدیقی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمدیر امور پژوهشی
1388-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی کیفیت توان در دانشگاه یزد
13951397دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس فنی و مهندسی
13941395دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی پردیس فنی و مهندسی
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه برق قدرت و الکترونیک
13761378دانشگاه یزدمعاون آموزشی مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد
13751378شرکت برق منطقه‌ای یزدعضو كميته تحقيقات شركت برق منطقه‌ای يزد
13751376دانشگاه یزدمسئول اداره آمورش مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
کنترل توان راکتیو در سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
بررسی حالت‌های گذرا در سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
قابلیت اعتماد در سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
ماشین‌های الكتریكی ۱، ۲، ۳
بررسی سیستم‌های قدرت ۱، ۲
تأسیسات الكتریكی
آزمایشگاه ماشین‌های الكتریكی
آزمایشگاه كنترل خطی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سیگنال‌های الکتریکی در سیستم‌های قدرت
كاربرد روش‌های هوشمند در بهینه‌سازی سیستم‌های قدرت
طراحی سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی
كنترل و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

اطلاعات تماس

sedighi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/sedighi
https://pws.yazd.ac.ir/sedighi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۳
31232391 38200144