دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور پژوهشی
معرفی امور پژوهشی

معرفی امور پژوهشی

این حوزه در دو زمینه اصلی مدیریت امور پژوهشی و نیز امور مربوط به انتشارات فعالیت دارد. در بخش پژوهشی برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه انجام می‌گیرد. در بخش انتشارات امور مربوط به نشریات علمی و نیز امور مربوط به چاپ و نشر کتاب مدیریت می‌شود.

وظایف امور پژوهشی دانشگاه

  ارزیابی وضعیت پژوهش در دانشگاه و ارائه پیشنهادات و راهکارها در جهت ارتقای شاخص‌های پژوهشی
  بررسی اعتبار علمی و امور مربوط به شرکت اعضای هیأت علمی در سمینارهای داخل و خارج از کشور
  بررسی امتیازات و تنظیم مدارک متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت و کوتاه‌مدت)
  امور مربوط به اعطای سالانه اعتبار پژوهانه
  تهیه و ارائه آمارهای پژوهشی، گزارش‌های دوره‌ای و کارنامه پژوهشی دانشگاه
  انتخاب و معرفی پژوهشگران نمونه و جوان در سطح پردیس/ دانشکده، دانشگاه، استان و کشور
  امور مربوط به تشویق مقالات علمی
  امور مربوط به تأسیس نشریات علمی و پیگیری تمام امور مربوط به نشریات علمی دانشگاه
  بررسی نحوه هزینه‌کرد پژوهانه
  کلیه امور مربوط به پژوهشگران پسا دکترا
  کنترل ثبت و تایید مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه در سیستم گلستان
  انجام بررسی‌های لازم در زمینه برنامه‌های پژوهشی ثبت‌شده در گلستان و ارزشیابی پیشرفت فعالیت‌های پژوهشی
  پیگیری ایجاد و ارتقای هسته‌ها و قطب‌های علمی دانشگاه
  تنظیم جلسات و دستور جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه
  تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی و انتشارات به منظور طرح در شورای پژوهشی و کمیته هماهنگی نشریات دانشگاه
  دبیری شورای پژوهش و پذیرش درخواست‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی و تهیه صورتجلسه
  پیگیری موارد مربوط به درخواست ترجمه و تالیف کتاب توسط همکاران
  کلیه موارد مربوط به پایه‌های تشویقی پژوهشی در دانشگاه