لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور پژوهشی | کارکنان
f.abolghasemi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31232248
کارشناس آمار و فناوری اطلاعات