دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخشنامه‌ها و فرم‌ها
بخشنامه‌ها و فرم‌ها
فصل دوازدهم
شیوه‌نامه تخصیص امتیاز پژوهانه توسط مدیریت امور فناوری

شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی

شیوه‌نامه اعطای نمره تشویقی به حمایت‌ مالی برون‌دانشگاهی

شیوه‌نامه اجرایی طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزد

فرم درخواست پیشنهادیه طرح پژوهشی (RFP)

فرم پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزد

فرم درخواست پیش‌پرداخت/ میان‌پرداخت طرح‌های پژوهشی کاربردی

فرم ارائه گزارش طرح پژوهشی کاربردی و درخواست پرداخت حق‌الزحمه

فرم اعطای امتیاز طرح پژوهشی کاربردی درون‌دانشگاهی

فراخوان تدوین پیشنهادیه طرح پژوهشی بررسی وضعیت موجود ازدواج در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد و راهکارهای افزایش ازدواج موفق در میان آنان

فراخوان تدوین پیشنهادیه طرح پژوهشی راهکارهای افزایش مطالعه در میان دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه (با تاکید بر زیرساخت‌ها و امکانات دانشگاه یزد)

فراخوان تدوین پیشنهادیه طرح پژوهشی کاربردی طراحی فرآیندهای آموزش کارکنان دانشگاه یزد

فراخوان تدوین پیشنهادیه طرح پژوهشی بررسی و پیشنهاد در رابطه با قابلیت تجمع‌پذیری فضاهای خوابگاهی دانشگاه در راستای ارتقای حیات اجتماعی دانشجویان

فراخوان تدوین پیشنهادیه طرح پژوهشی مطالعه فنی و اقتصادی هوشمندسازی ساختمان‌های دانشگاه و نقش آن در مصرف انرژی

فراخوان تدوین پیشنهادیه طرح پژوهشی کاربردی ارزیابی عملکرد مدیریت پسماندهای دانشگاه یزد و ارائه راهکارهای اجرایی موثر

فراخوان تدوین پیشنهادیه طرح پژوهشی کاربردی با عنوان روش‌های شناسایی و جذب اعضای بالقوه هیأت علمی (نخبگان علمی) از سراسر دنیا

سایر فرم‌ها
شیوه‌نامه عضویت هیأت علمی وابسته واحدهای پژوهشی
شیوه امتیازدهی به فروش محصول و دانش فنی (طرح‌های فناورانه)
فرم اعطای امتیاز طرح‌های فناورانه
فرم اعطای امتیاز پژوهشی طرح‌های برون‌دانشگاهی
فهرست واحدهای پژوهشی دانشگاه یزد
فهرست الویت‌های پژوهشی دانشگاه یزد
شیوه‌نامه تخصیص امتیاز پژوهانه تدوین پروپوزال طرح‌های پژوهشی
روند نمای گردش کار طرح‌های برون‌دانشگاهی
شیوه‌نامه مدیریت واحدهای پژوهشی دانشگاه
فرم پیشنهاد تأمین تجهیزات آزمایشگاهی/ کارگاهی
فرم تأمین اعتبار خرید تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی غیرمصرفی
فرم پیشنهاد طرح‌های پژوهشی راهبردی