دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری
معرفی امور فناوری

معرفی امور فناوری

با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت توسعه اقتصاد دانایی‌محور در کشور و با عنایت به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز توسعه بیست‌ساله کشور، بسط و گسترش فناوری‌های جدید و توسعه پژوهش‌های کاربردی اهمیت ویژه‌ای داشته و ضرورت دارد برنامه‌ریزی و عملکرد منسجمی در این خصوص صورت پذیرد. تولیدات علمی زمانی می‌توانند اهداف اقتصادی را محقق سازند که مبتنی بر نیاز داخلی و نیازسنجی منطقه‌ای و جهانی باشد. بنابراین ضرورت دارد که ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت و تولید پایدار علم و فناوری و عرضه محصولات دانش‌محور در بازارهای داخلی و خارجی در برنامه‌ریزی‌های دانشگاهی مورد توجه واقع شود. با توجه به موارد فوق، مدیریت امور فناوری دانشگاه با هدف تبدیل پژوهش به فناوری و فناوری به ثروت ملی (تجاری‌سازی)، به ‌دنبال تحقق وظایف ذیل می‌باشد

وظایف مدیریت امور فناوری

  • تدوین و ارائه پیشنهادات مرتبط با سیاست‌گذاری در زمینه توسعه فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه و نحوه ارتباط دانشگاه بامراکز صنعتی، اقتصادی، پژوهشی و نهادهای اجتماعی
  • تدوین برنامه‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در‌خصوص توسعه فناوری و پژوهش‌های کاربردی در دانشگاه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و بازنگری مستمر آن‌ها
  • اجرای برنامه‌های مدون و نظارت بر فرآیند تشکیل و چگونگی عملکرد ساختارهای ذی‌ربط در دانشگاه
  • ایجاد و توسعه بسترهای لازم جهت پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی کاربردی همچون امور مجموعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاه و توسعه آزمایشگاه مرکزی
  • حمایت از ایده‌های نوآورانه و تاسیس شرکت‌های نوپای فناوری
  • ایجاد و گسترش بسترهای لازم جهت توسعه فن‌آفرینی و توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان باهمکاری نهادهای ذی‌ربط
  • انتقال فناوری و مدیریت امور مربوط به مالکیت فکری

اجرای این وظایف در مدیریت امور فناوری دانشگاه به عهده واحدهای ذیل است

  • واحد هماهنگی، نظارت و پیگیری واحدهای پژوهشی دانشگاه
  • مرکز نوآوری و فناوری و شتاب‌دهنده‌ها
  • واحد امور آزمایشگاهی و آزمایشگاه مرکزی