دسترسی سریع
فراخوان طرح‌های پژوهشی
لیست موضوع‌های موردنیاز دادگستری کل استان یزد برای تحقیق و پژوهش اساتید به پیوست ارسال می‌گردد. دادگستری آمادگی حمایت علمی و منابع حقوقی از موضوع‌های جدید را دارد.
[30 بهمن1401]   [97 بازدید]
از طرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از اساتید محترم دانشگاه جهت تدوین عناوین اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۴۰۲ در راستای اهداف شرکت و حل مشکلات و چالش‌ها دعوت بعمل می‌آید.
[19 بهمن1401]   [270 بازدید]
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در راستای اهداف فناورانه و رفع چالش‌های مرتبط با صنعت برق از طریق پژوهش‌های کاربردی، عناوین اولویت‌های تحقیقاتی را جهت مشارکت حداکثری محققان و پژوهشگران تهیه و تدوین نموده است.
[16 بهمن1401]   [97 بازدید]
فراخوان اولویت‌های پژوهشی حوزه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
[3 بهمن1401]   [95 بازدید]
اولویت‌های پژوهشی پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد در حوزه اجتماعی، جهت اطلاع کلیه اساتید و پژوهشگران اعلام گردیده است.
[21 دی1401]   [153 بازدید]