لینک های ضروری
ولی کلانتر

ولی کلانتر

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۸۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرستبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۲۱۳۶۸دانشگاه صنعتی اصفهانتبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه صنعتی اصفهانتبدیل انرژی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
1390-دانشگاه یزدنماینده دانشگاه در کمیته تحقیقات شرکت گاز
1390-دانشگاه یزدنماینده دانشگاه در کمیته تحقیقات شرکت نفت
1390-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی انرژی مرکز تحقیقات مهندسی یزد
13791381دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انرژی‌های تجدیدپذیر
سیستم‌های انتقال آب
مهندسی محیط زیست

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل‌سازی آلودگی هوا
پخش گازهای سنگین انرژی‌های تجدیدپذیر آب و فاضلاب

اطلاعات تماس

vkalantar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/vkalantar/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
31232492 38212781