دسترسی سریع
ولی کلانتر

ولی کلانتر

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۸۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرستبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۲۱۳۶۸دانشگاه صنعتی اصفهانتبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه صنعتی اصفهانتبدیل انرژی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
1390-دانشگاه یزدنماینده دانشگاه در کمیته تحقیقات شرکت گاز
1390-دانشگاه یزدنماینده دانشگاه در کمیته تحقیقات شرکت نفت
1390-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی انرژی مرکز تحقیقات مهندسی یزد
13791381دانشگاه یزدسرپرست دانشکده مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انرژی‌های تجدیدپذیر
سیستم‌های انتقال آب
مهندسی محیط زیست
انتقال حرارت ، سیالات ، ترمودینامیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
انرژيهاي تجديدپذير
انرژي و محيط زيست
انتقال حرارت و سيالات
شبكه هاي آب و فاضلاب

اطلاعات تماس

vkalantar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/vkalantar/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق 330
31232492 38212781
اتاق مجازی