دسترسی سریع
معرفی مرکز پژوهشی مدیریت بهره‌وری در زیرساخت‌های شهری

ماموریت:

مطالعه و پژوهش در زمینه مدیریت بهره‌وری در زیرساخت‌های راهبردی شهری و شناسایی تنگناهای موجود در زمینه پیاده‌سازی مفاهیم و تکنیک‌های مذکور در زیرساخت‌های مربوطه

 

اهداف بلندمدت (۵ ساله):

  • پژوهش در زمینه تنگناهای موجود در راستای پیاده‌سازی رویکردهای کاربردی مدیریت بهره‌وری در زیرساخت‌های راهبردی شهری (خدمات پزشکی و اورژانس، نیروی انتظامی، برنامه‌ریزی و مدیریت خدمات شهری، خدمات راهبردی استانداری و غیره)
  • پژوهش در زمینه تعیین فرصت‌های پیاده‌سازی مفاهیم و تکنیک‌های مدیریت بهره‌وری در زیرساخت‌های راهبردی شهری
  • پژوهش در زمینه روش‌های نوین مدیریت بهره‌وری شامل پیاده‌سازی نظام پیشنهادها، رضایت‌سنجی پرسنل و کارکنان و مشتریان سازمان، جاری‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان و مدیریت دانش، مدیریت رفتار سازمانی و ...

 

اهداف کوتاه‌مدت (۲ساله):

  • مطالعه و پژوهش در زمینه تعیین فرصت‌های پیاده‌سازی مفاهیم و تکنیک‌های مدیریت بهره‌وری در سازمان‌ها و ادارات دولتی و نیمه‌خصوصی استان
  • مطالعه و پژوهش در زمینه بررسی بهترین نمونه‌هایی از سازمان‌ها و ادارات در زمینه پیاده‌سازی مفاهیم مدیریت بهره‌وری در سطح کشور به عنوان الگوهای نمونه (Bench Marking)