دسترسی سریع
معرفی گروه مطالعات راهبردی علم و فناوری

ماموریت:

تدوین و ارائه بسته خدماتی در زمینه سیاست‌گذاری علم وفناوری مبتنی بر شیوه‌ای نوین به ویژه آینده‌نگری به ذی‌نفعان منطقه‌ای در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار منطقه‌ای.

 

اهداف بلندمدت:

ممیزی علم و فناوری و عملکرد مراکز علمی و تحقیقاتی، پیش‌بینی، آینده‌نگری و سیاست‌گذاری علم و فناوری از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های مطالعاتی این گروه می‌باشد که در زمره اقدامات راهبردی در قلمرو علم و فناوری محسوب می‌شود.

 • سیاست‌گذاری علم و فناوری:
 • این بخش به بررسی ابعاد آینده سیاست‌های علم و فناوری می‌پردازد و برای پاسخ بهتر به تغییرات اجتماعی و اقتصادی آینده خط‌مشی‌ها را توسعه می‌دهد. حوزه‌های آن عبارتند از: استراتژی هماهنگی و توسعه خط‌مشی علم و فناوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری و نتایج تحقیق و توسعه.

 • آینده‌پژوهی علم و فناوری:
 • این نهاد به بررسی استراتژی‌های آینده برای مقابله با عدم قطعیت ناشی از تغییرات اجتماعی اقتصادی که در کشورهای سراسر جهان اتفاق می‌افتد، می‌پردازد. همچنین تحقیقات در مورد روش‌هایی برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک مسائل اجتماعی آینده و جایگزین‌های خط‌مشی برای مقابله با این مسائل را هدایت می‌کند.

  • توسعه فرآیندها و روش‌های پژوهشی آینده‌نگری
  • ارزیابی بحران آینده‌نگری و خط‌مشی‌های جایگزین
  • مرور مشکلات آینده‌پژوهی

 

اهداف کوتاه‌مدت (۲ ساله):

 • برنامه‌ریزی برای یک طرح ملی در حوزه آینده‌پژوهشی و سیاست‌گذاری علم و فناوری
 • اعلام فراخوان برای جذب پژوهشگر از دانشجویان دکتری دانشگاه در رشته‌های مرتبط در حوزه آینده‌پژوهشی و مطالعات راهبردی علم و فناوری
 • تشکیل شبکه افراد مهم و موثر ( شبکه ذی‌نفعان)
 • شناسایی افراد برای انتشار مجله
 • تدوین کتاب در حوزه ForSTI
 • برگزاری رویدادهای مرتبط با همکاری ستاد فناوری نرم
 • برنامه‌ریزی برای سه طرح استانی و سه طرح درون‌دانشگاهی در حوزه‌های راهبردی علم و فناوری
  • ۱. محور ۱ استانی: انجام ForSTI در یک یا چند حوزه فناوری
  • ۲. محور ۲ استانی: تدوین اسناد راهبردی مربوط (بر اساس مذاکره)
  • ۳. محور ۳ استانی: پیمایش محیطی در حوزه STI
 • محور ۱ درون‌دانشگاهی: انجام ForSTI در سطح دانشگاه یزد
 • شناسایی زمینه‌های همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در حوزه مطالعات راهبردی علم و فناوری
 • همکاری موثر با مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین Policy Reports
 • همکاری علمی در همایش‌های مرتبط (برگزاری همایش منوط به کسب مجوز است)
 • برگزاری دوره‌های آموزشی در موضوع ForSTI

 

سازمان‌های هدف:

 • پارک‌های علم و فناوری
 • دانشگاه‌های و موسسات آموزشی
 • سازمان‌های عامل مناطق ویژه علم و فناوری
 • معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری
 • مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت یا بخش‌های خصوصی
 • بنگاه‌های صنعتی و تجاری
 • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 • سایر نهاد‌های دولتی