دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | مراکز پژوهشی | مرکز پژوهشی حمل و نقل پایدار | گروه‌های پژوهشی | مهندسی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
معرفی گروه پژوهشی مهندسی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی

ماموریت:

انجام مطالعات و تحقیق کاربردی و توسعه‌ای و موردی به منظور طراحی، ساخت، توسعه، بهره‌برداری و نگهداری مناسب زیرساخت‌های حمل‌ونقل با رویکرد توسعه پایدار و مدیریت بحران و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای کمک به تصمیم‌گیران و مدیران و توسعه دانش در حوزه‌ زیرساخت‌های حمل‌ونقل.


اهداف گروه پژوهشی:

  • همکاری در ارائه راه‌حل‌های موردی به مشکلات مطرح از طرف صنعت حمل‌ونقل
  • همکاری در تدوین وبازنگری دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها در خصوص مواد و مصالح روشهای اجرا و نظارت و بهره‌برداری و نگهداری
  • همکاری در فرآیند انتقال دانش و فناوری در خصوص موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های حمل‌ونقل
  • خدمت‌رسانی از طریق آزمایشگاه‌های در دسترس برای مراحل پایش، نظارت و شناخت مشکلات وارائه راه‌حل
  • مشارکت در فعالیت‌های علمی و آموزشی مورد درخواست از سایر مراکز علمی، تخصصی و اجرایی
  • مشارکت در تصمیم‌گیری و کمک به مدیریت بحران در خصوص زیرساخت‌های حمل‌ونقل


امکانات آزمایشگاهی:

  • آزمایشگاه روسازی راه
  • آزمایشگاه ژئوتکنیک
  • آزمایشگاه بتن