دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | مراکز پژوهشی | مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی | گروه‌های پژوهشی | جنسیت و خانواده
معرفی گروه پژوهشی جنسیت و خانواده

اگر چه کمتر از چند دهه از عمر سیاست‌گذاری رفاه خانواده به عنوان بخشی از سیاست‌گذاری رفاه عمومی و اجتماعی می‌گذرد؛ اما همچنان تبیین مفهومی سیاست رفاه خانواده با دشواری‌هایی روبه‌رو است. در ایران نیز، علی‌رغم اینکه مدت زمانی است ادبیات سیاست‌گذاری عمومی و سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در حال رشد و نمو می‌باشد، صحبت از سیاست‌گذاری رفاه خانواده و نحوه اجرای آن در عمل همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است. سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در حوزه خانواده جایگاه اصلی خود را به دست نیاورده و اکثر سیاست‌های اجراشده در حوزه رفاه خانواده بدون مطالعه و پژوهش علمی اعمال می‌گردد و این روند باعث می‌گردد که برخلاف اهداف تعریف‌شده و مورد انتظار، این سیاست‌ها آثار منفی بر روی رفاه خانواده‌ها داشته باشند.

می‌گردد که برخلاف اهداف تعریف‌شده و مورد انتظار، این سیاست‌ها آثار منفی بر روی رفاه خانواده‌ها داشته باشند. ایجاد مراکز علمی پژوهشی ضرورت می‌یابد تا سیاست‌های مربوط به حوزه رفاه اجتماعی خانواده به دقت مورد کنکاش قرار گیرند تا از این طریق، به عنوان پل رابطی بین دانشگاه و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی خانواده عمل نمایند و از طریق پژوهش‌های علمی و کاربردی، مشاوره‌های مورد نیاز را در اختیار سیاست‌گذاران و مجریان حوزه رفاه اجتماعی خانواده قرار دهند. مرکز مطالعات رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز در راستای دست‌یابی به این هدف، ماموریت گروه‌ پژوهشی جنسیت و خانواده را مطالعه و پژوهش در زمینه‌های علمی و کاربردی در حوزه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی خانواده در سطح استان یزد به طور خاص و در سطح کشور به طور عام با رویکرد کمی و کیفی قرار داده است. برخی از مهمترین برنامه های این گروه به شرح ذیل می باشد:

  • انتشار کتب، نشریات علمی در حوزه رفاه اجتماعی خانواده
  • رفع نیازهای مطالعاتی، سیاستی و برنامه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط
  • تقویت تعامل با محافل علمی بین‌المللی و انتقال تجربیات موفق رفاهی
  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
  • هدایت فعالیت‌های علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت اولویت‌های کاربردی رفاه و سیاست اجتماعی خانواده
  • برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‏المللی
  • بسترسازی برای تعامل نظام‌مند محققان، متخصصان و علاقه‌مندان به این حوزه