دسترسی سریع
احمد کلاته ساداتی

احمد کلاته ساداتی

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه شیرازجامعه شناسی (گرایش تغییرات اجتماعی)
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه شیرازجامعه شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش جامعه شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جامعه شناسی پزشکی
روش های تحقیق کیفی
انسان شناسی سلامت
جامعه شناسی بالینی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مطالعه در حوزه علوم پزشكي و سلامت
حوزه كار و صنعت
آسيب هاي اجتماعي
موضوعات خانواده

اطلاعات تماس

asadati [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/asadati/ ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
31233977 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)