لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | مراکز پژوهشی | مرکز پژوهشی بین‌المللی بادگیر | گروه‌های پژوهشی | معاصرسازی و تجاری‌سازی بادگیر
معرفی گروه پژوهشی معاصرسازی و تجاری‌سازی بادگیر

ماموریت:

ثبت جهانی بادگیر و احیای عملکرد بادگیر


اهداف بلندمدت:

  • کاربردی کردن پژوهش‌ها به منظور بهینه‌سازی بادگیرهای موجود
  • کاربردی کردن پژوهش‌ها به منظور استفاده از فن‌آوری در معماری و شهرسازی معاصر
  • ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده از تهویه طبیعی
  • انتقال مستندات تاریخی فن‌آوری به سراسر دنیا


اهداف کوتاه‌مدت:

  • ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده از تهویه طبیعی در استان
  • ساخت نمونه‌های پژوهشی
  • کاربردی کردن پژوهش‌ها در سطح دانشکده و دانشگاه