لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | مراکز پژوهشی | مرکز پژوهشی بین‌المللی بادگیر | گروه‌های پژوهشی | فن‌آوری بادگیر
معرفی فن‌آوری بادگیر

ماموریت:

پژوهش در زمینه بادگیرها به منظور شناخت اصول تهویه طبیعی


اهداف بلندمدت:

  • بازشناسی ارزش‌های فن‌آوری بادگیرها و تعمق در روند شکل‌گیری این فن‌آوری
  • حفظ و انتقال دانش و تجربیات، ارتقای سطح اطلاعات در مورد تمامی ابعاد فن‌آوری بادگیر و سایر اجزاء معماری مرتبط و وابسته با آن ( به ویژه قنات)
  • تلفیق فناوری و معماری در سطوح ساخت و ساز کشور با هدف بهره‌گیری از استراتژی تهویه طبیعی و خود به خودی (Passive) جهت سرمایش ساختمان‌ها
  • توسعه و بهبود فعالیت‌های پژوهشی برای حفظ، نگهداری و توسعه فن‌آوری بادگیرها در جهت حفظ هویت شهری شهرهای کویری
  • نگهداری و توسعه فن‌آوری بادگیرها در جهت حفظ هویت شهری شهرهای کویری و رسیدن به اهداف توسعه پایدار و عملیاتی کردن رسالت معماری در اهداف اقتصاد مقاومتی
  • برقراری همکاری‌های بین‌المللی پژوهشی، آموزشی و انتقال دانش و فن‌آوری جهانی به منظور سرمایه‌آفرینی


اهداف کوتاه‌مدت:

  • مطالعه و پژوهش در زمینه بادگیرهای موجود
  • مطالعه و پژوهش در زمینه چگونگی رفتار بادگیر با معماری مرتبط با آن
  • جمع‌آوری مطالعات و پژوهش‌های بین‌المللی