دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | پژوهشکده‌ها | پژوهشکده معماری بومی | گروه‌های پژوهشی | شهر بومی
معرفی گروه پژوهشی شهر بومی

معرفی گروه پژوهشی شهر بومی

بوم به عنوان بستر شهرها در علوم برنامه‌ریزی و طراحی شهری در طی دهه‌های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نادیده گرفته شدن سامانه‌های بومی و بستر طبیعی شهرها در دوران مدرن شهرسازی و افزایش بحران‌های محیطی و انسانی در رشد شهرهای کشورمان که ناشی از این امر بود تکاپو جهت یافتن راه‌حلی برای مسائل شکل‌گرفته در این زمینه در ساختارهای نظری و عملی جامعه بیشتر شد. شکل‌گیری گروه تخصصی شهر بومی در پژوهشکده معماری بومی نیز یکی از اقدامات مهم در راستای یافتن این راه‌حل و تزریق آن به فرآیندهای آکادمیک و اجرایی بوده است که اصلی‌ترین هدف آن تدوین راهکارهای پاسخگو برای انطباق محیط مصنوع و انسان ساخت با بستر طبیعی آن در شهرهای امروزی بوده است. در راستای دستیابی به این هدف گروه پژوهشی شهر بومی اهدافی عملیاتی را با نگاهی اجرایی و در تعامل با سایر گروه‌های تخصصی پژوهشکده و سایر پژوهشکده‌ها در پیش گرفته است.

از جمله مهم‌ترین این اهداف عبارت‌اند از:

  • بررسی و تبیین روش‌های نوین در توسعه پایدار شهرها
  • حمایت از طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های مرتبط با مبحث شهر بومی و توسعه پایدار شهری
  • بازآموزی و تدوین اصول و راهکارهای طراحی بومی در بافت‌های تاریخی
  • واکاوی نظام برنامه‌ریزی بومی در بافت تاریخی شهر یزد و به‌روزرسانی آن جهت کاربست در روندهای برنامه‌ریزی معاصر
  • برگزاری نشست‌ها و سمینارهای ملی و بین‌المللی در زمینه پایداری و رویکردهای بومی محلی توسعه شهری
  • امکان‌سنجی و بازشناسی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های علمی و اجرایی در ساختارها و فرآیندهای موجود توسعه شهرهای بومی

معرفی گروه پژوهشی شهر بومی

امید است که بتوان از این طریق مبنایی ساختارمند برای تحقق‌پذیری صحیح توسعه شهرها به شکلی پایدار و در بستری بوم‌شناسانه در شاکله محیط‌های شهری و سایر سکونتگاه‌ها دنبال نمود.

معرفی گروه پژوهشی شهر بومی