دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | پژوهشکده‌ها | پژوهشکده معماری بومی | کارکنان
varc [at] offices.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان
31234521 و 31234558
کارشناس پژوهشی پژوهشکده معماری بومی
36223700