دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | پژوهشکده‌ها | پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی | گروه‌های پژوهشی | رستنی‌های خشک‌بوم
معرفی گروه پژوهشی رستنی‌های خشک‌بوم

زمینه فعالیت:

پژوهش پیرامون وضعیت کمی و کیفی پوشش‌های گیاهی جنگلی و مرتعی، پایش جوامع گیاهی در طول زمان، بررسی اثرتغییرات اقلیمی بر جوامع گیاهی، تهیه طرح‌های مدیریت منابع جنگلی و مرتعی، بررسی و تعیین قابلیت پالایش محیط فضای سبز کارخانه‌ها و معادن، تعیین گونه مناسب برای کاشت در فضای سبز معادن و کارخانه‌ها، بررسی قابلیت جذب آلودگی گونه‌های فضای سبز شهری، بررسی نیاز آبی گونه‌های فضای سبز شهری، تعیین گونه‌های مناسب برای فضای سبز شهری، پایش فضای سبز شهری، آماربرداری و تهیه بانک اصلاعات درختان فضای سبز شهری از زمینه‌های فعالیت این گروه است.

 

سازمان‌های هدف:

 • سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه
 • سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه
 • شهرداری‌ها
 • سازمان پارک‌ها و فضای سبز و ادارات تابعه
 • کارخانه‌ها و معادن
 • سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه

 

ماموریت:

  گروه پژوهشی رستنی‌های خشکبوم، با ترکیبی از استادان و پژوهشگران رشته های جنگلداری، مرتع و آبخیزداری، فضای سبز و محیط زیست به دنبال شناسایی معضلات موجود و نیازهای پژوهشی در زمینه مدیریت جوامع گیاهی است. بر این باور است که شناخت پوشش‌های گیاهی، آماربرداری و پایش آن‌ها می‌تواند در مدیریت بهتر سرزمین بسیار موثر و کمک‌کننده باشد. همچنین این گروه به عنوان بازوی کمکی سازمان‌های مختلف برای اتخاذ استراتژی بهینه در شناسایی گونه‌های مناسب گیاهی برای کشت در کاربری‌های مختلف شهری، صنعتی و طبیعی است. در این راستا تعامل فعال با سازمان‌های مربوط بویژه در سطح استان و طراحی پژوهش‌های کاربردی به عنوان محور اصلی فعالیت در نظر هستند.

   

  اهداف بلندمدت:

  • کوشش در جلب موافقت سازمان‌های دولتی برای پایش مداوم تغییرات پوشش گیاهی
  • ایجاد دانش لازم در زمینه مطالعات پوشش گیاهی
  • اجرای پروژه‌هایی تحقیقاتی به منظور ارزیابی وضعیت موجود پوشش گیاهی بویژه در سطح استان‌های خشک و تدوین برنامه‌های مدیریتی
  • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی فعال در زمینه مدیریت جوامع گیاهی
  • تبدیل شدن به مرجع هر گونه مطالعات در زمینه ارزیابی فضای سبز شهری

   

  اهداف کوتاه‌مدت:

  • تدوین و اجرای پروژه به منظور ارزیابی وضعیت فعلی پوشش‌های گیاهی استان یزد
  • تعیین قابلیت گیاهان فضای سبز شهر یزد در جذب گردو غبار و آلاینده‌ها
  • تهیه بانک اطلاعاتی فضای سبز دانشگاه یزد
  • جلب موافقت سازمان‌های مربوطه برای اجرای پروژه قرق لکه‌ای در جنگل‌های استان یزد
  • بررسی و شناسایی روش‌های کنترل خشکیدگی درختان جنگلی استان یزد
  • بررسی بیومتریک لاشبرگ تولید شده توسط درختان در فضای سبز دانشگاه یزد