لینک های ضروری
معرفی پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

معرفی پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

اهداف:

 • فراهم‌سازی امکانات، تجهیزات و نیروی علمی لازم جهت همکاری با مراکز علمی- پژوهشی داخل و خارج کشور و واحدهای اجرایی و به منظور اجرای طرح‌های تحقیقاتی
 • تعیین اولویت طرح‌های اجرایی، در راستای توسعه پایدار منابع طبیعی و کشاورزی در مناطق خشک
 • انجام پژوهش‌های مختلف در راستای بهره‌برداری بهینه از منابع محدود آب و خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک
 • اهتمام در افزایش بهره‌وری در عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی
 • هدایت و اجرای پژوهش‌های مختلف برای اعمال روش‌های مدیریت مبتنی بر دانش در مناطق خشک و بیابانی
 • شناسایی گیاهان کم‌آبخواه و تغییر الگوی کشت در عرصه‌های منابع طبیعی، کشاورزی، و فضای سبز شهری
 • شناسایی عوامل موثر در بیابان‌زایی و ارائه راهکارهای علمی جهت مقابله با آن
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی- پژوهشی و کنفرانس‌های علمی ونمایشگاه‌های تخصصی
 • راه‌اندازی و همکاری با انجمن‌های علمی- پژوهشی و مردمی
 • همکاری با انجمن‌های علمی مرتبط با گروه‌های پژوهشی مانند انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی یا انجمن علمی مرتع و آبخیزداری کشور

زمینه فعالیت:

 • آب
 • خاک
 • گیاه
 • اکولوژی

تفاهم‌نامه‌های منعقدشده طی سه سال اخیر

 • شرکت آب منطقه‌ای (4 طرح پژوهشی)
 • شرکت ملی گاز ایران- یزد
 • ستاد بحران (3 کارگاه آموزشی)