دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | پژوهشکده‌ها | پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی | کارکنان
babaeian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
31232804
کارشناس پژوهشی و کارشناس دفتر پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
38210698