لینک های ضروری
معرفی پژوهشکده سامانه‌های هوشمند

گروه‌های پژوهشی

  • مکاترونیک
  • پردازش سیگنال
  • شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای