دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | واحدهای پژوهشی | پژوهشکده‌ها | پژوهشکده فناوری‌های معدن کاری | رئیس پژوهشکده
علیرضا یاراحمدی بافقی

علیرضا یاراحمدی بافقی

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه INPL فرانسهمهندسی معدن استخراج
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی استخراج معدن
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه شاهرودمهندسی استخراج معدن

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری
1396-دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده فناوری‌های معدنکاری
1396-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده معدن و متالورژی
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده مراکز و پژوهشکده‌های استان
13901390شرکت سنگ آهن مرکزی ایرانمدیر عامل
13871390پارک علم و فناوری یزدرییس
13851387دانشگاه یزدرییس دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
13841385دانشگاه یزدرییس مرکز ارتباط با صنعت و کارآفرینی
13731376شرکت سنگ آهن مرکزی ایرانکارشناس ارشد و مسئول دفتر طراحی معدن

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كاربرد ژئوفيزيك در ژئو مكانيك
كاربرد ژئو مكانيك در ژئو متالورژي
توسعه روش عددي DDA
كاربرد زمين آمار در ژئو مكانيك

اطلاعات تماس

ayarahmadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ybafghi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۵
31232594 38210995
اتاق مجازی