دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | آزمایشگاه مرکزی | بخشنامه‌ها و فرم‌ها

۱ فرم درخواست خرید تجهیزات
۲ فرم درخواست خرید تجهیزات جانبی
۳ فرم درخواست تعمیرات
۴ فرم اطلاعات تجهیزات آزمایشگاه
۵ فرم اطلاعات کارشناسان آزمایشگاه
۶ فرم اطلاعات تجهیزات شاعایی
۷ فرم درخواست آنالیز نمونه به روش XRF
۸ فاکتور ارائه خدمات
۹ فرم پیشنهاد تأمین تجهیزات آزمایشگاهی/ کارگاهی
۱۰ فرم تأمین اعتبار خرید تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی غیرمصرفی
۱۱ فرم درخواست آنالیز نمونه به روش XRD