دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | آزمایشگاه مرکزی | خدمات آزمایشگاهی و تعرفه‌ها | آزمایشگاه مرجع فرسایش بادی، مالچ و ریزگردها
آزمایشگاه مرجع فرسایش بادی، مالچ و ریزگردها

آزمایشگاه مرجع فرسایش بادی، مالچ و ریزگرد وابسته به پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد شامل دو بخش اصلی سالن آزمایشگاه و ایستگاه آموزشی پژوهشی اندازه‌گیری فرسایش بادی و ریزگردها به مساحت تقریبی ۵.۱ هکتار با ابعاد ۱۲۰×۱۲۰ مترمربع است.

حوزه‌های فعالیت آزمایشگاه مرجع فرسایش بادی، مالچ و ریزگرد

 • فرسایش بادی، و مدل‌سازی آن
 • اندازه‌گیری ریزگردها، اثرات زیست‌محیطی و مدل‌سازی آن
 • ارزیابی مالچ‌های کنترل فرسایش بادی و ریزگردها و تعیین پارامتر‌های کمی ژئومورفولوژی

خدمات و سرویس‌های آزمایشگاهی آزمایشگاه مرجع فرسایش بادی، مالچ و ریزگردها

 • اندازه‌گیری فرسایش بادی، اثرات زیست‌محیطی و مدل‌سازی آن
 • طراحی و ساخت انواع تله‌های رسوب‌گیر به منظور انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، آموزشی و مطالعاتی، ساخت انواع تله‌های آزمایشگاهی شامل تله‌های ذرات معلق، جهشی و خزشی مانند: سیفونی (Siphon Model)، تله ایساتیس، MWAC، BSNE و نظایر آن است.
 • ارائه خدمات و مشاوره در زمینه طراحی سیستم‌ها و ایستگاه‌های اندازه‌گیری فرسایش بادی، ریزگردها و تعیین شاخص‌های کمی ژئومورفولوژی اراضی (انواع زبری، توپولوژی، بعد فراکتال و غیره) می‌باشد.
 • انجام آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی بر روی مواد مختلف معرفی شده به عنوان مالچ می‌باشد.

توانمندی‌های آزمایشگاه مرجع فرسایش بادی، مالچ و ریزگردها

 • بخش آنالیز قابلیت مالچ (کنترل غیربیولوژیک):
  در این بخش از مجموعه آزمایش‌ها ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بر مواد ارائه شده به عنوان مالچ انجام می‌گیرد و قابلیت و کارایی مالچ در شرایط آزمایشگاهی اندازه‌گیری می‌شود.
  • مقاومت فشاری،‌ هر عدد ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  • مقاومت برشی،‌ هر عدد ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  • مقاومت سایشی، هر عدد ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  • وزن مخصوص مالچ، هر عدد ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  • نفوذپذیری خاک مالچ پاشی شده در شرایط آزمایشگاهی مالچ پاشی شده هر عدد ۱۷۵,۰۰۰ ریال
  • تعیین حداقل ماده موثر مالچ، هر عدد ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • ارزیابی پایداری مالچ در شرایط آزمایشگاهی، هر عدد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • فرسایش‌پذیری قبل و پس از کاربرد مالچ، هر عدد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • سرعت آستانه قبل و پس از کاربرد مالچ، هر عدد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • ضخامت سله ناشی از مالچ و مقاومت کیفی آن،‌ هر عدد ۵۰۰,۰۰۰ ریال
  • آنالیزهای متعارف بررسی تغییرات شوری، اسیدیته، SAR، عناصر سنگین و آلاینده‌های آلی برحسب نوع مالچ پیشنهادی
 • بخش آزمایش‌ها و فناوری‌های اندازه‌گیری فرسایش بادی و ریزگرد:
  در این بخش از مجموعه آزمایشگاه باتوجه به سفارش مراکز دانشگاهی، نهادهای اجرایی پژوهشی انواع تله‌ها و تونل باد قابل حمل ساخته شده، مورد آزمون قرار می‌گیرد و تحویل مشتری می‌گردد.
  • ساخت انواع تله‌های رسوب‌گیر جهشی و غبار و تعیین راندمان جمع‌آوری و نگهداری رسوب
   • سیفونی (Siphon Model) (کوچک و بزرگ)، هر عدد با پایه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
   • ISATIS،‌ هر عدد با پایه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
   • BSNE، هر عدد با پایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
   • MWAC، هر عدد با پایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
   • Creeping، هر عدد با ضمایم ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
  • تعیین راندمان جمع‌آوری و نگهداری رسوب تله‌های خزشی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • تعیین راندمان جمع‌آوری و نگهداری رسوب انواع تله‌ها ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • آزمون انتخاب‌پذیری انواع تله‌های خزشی، جهشی و ریزگرد ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • ارائه خدمات و مشاوره در زمینه راه‌اندازی ایستگاه‌های اندازه‌گیری فرسایش بادی، ریزگرد
 • بخش آزمایش‌های کنترل بیولوژیک (بررسی تاثیر تنش‌های ناشی از فرسایش بادی و ریزگرد)
  • آزمایش شدت تنفس گیاهان تحت تنش غبار و دفن شدن
  • آزمایش شدت فتوسنتز تحت شرایط تنش غبار و دفن شدن
  • آزمایش شدت غلظت پرولین تحت شرایط تنش غبار و دفن شدن
  • بررسی شاخص‌های بیومتری تحت تنش‌های فرسایش بادی و ریزگردها
 • توانمندی در بخش ایستگاه آموزشی شامل موارد زیر است
  • برگزاری کارگاه آموزشی در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌المللی
  • اندازه‌گیری توزیع عمودی و افقی ذرات بادرفت در شرایط مالچ پاشی در شرایط صحرایی
  • بررسی دوام و کارایی مالچ‌های پیشنهادی در عرصه صحرایی

تجهیزات و دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه

 • تونل باد ثابت
 • شبیه‌ساز غبار
 • Penetro meter
 • TDR (رطوبت‌سنج)
 • Dust meter
 • تونل باد پورتابل W E Meter
 • Flame Photometer
 • pH-meter
 • شیکر الک به همراه سری کامل الک

نرم افزارها و مدل‌های کامپیوتری آنالیز باد و فرسایش بادی

 • نرم افزار تبدیل کننده فرمت داده‌های باد W D Convert همراه با راهنما،‌ واریز مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال به حساب درآمد‌های دانشگاه یزد و واریز مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صندوق حمایت از کودکان سرطانی (محک)
 • نرم افزار رسم گلباد و گلطوفان WR Plot همراه با راهنما مجانی
 • نرم افزار رسم گلماسه Sand Rose Graph همراه با راهنما، واریز مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال به حساب درآمد‌های دانشگاه یزد و واریز مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صندوق حمایت از کودکان سرطانی (محک)
 • نرم افرار‌های برآورد فرسایش و گرد و غبار RWEQ ،WEPS و غیره، مجانی

پرداخت الکترونیکی: سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه یزد