دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | آزمایشگاه مرکزی | خدمات آزمایشگاهی و تعرفه‌ها | آزمایشگاه‌های گروه مهندسی اکتشاف معدن
آزمایشگاه‌های گروه مهندسی اکتشاف معدن
 • آزمایشگاه ژئوفیزیک
  آزمایشگاه ژئوفیزیک دارای تجهیزات برداشت، پردازش و تفسیر داده‌های ژئوالکتریک شامل اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی زیرسطحی RS (در اکتشافات معدنی، آب زیرزمینی، ژئوتکنیکی، محیط زیستی و باستان‌شناسی) و پلاریزاسیون القایی IP (در اکتشافات معدنی) و پتانسیل خود را SP و مغناطیس‌سنجی با دستگاه پروتون GEM (در اکتشافات معدنی) می‌باشد. برداشت‌های ژئوالکتریک شامل برداشت‌های سونداژ الکتریکی و توموگرافی الکتریکی دو بعدی می‌باشد.
ردیفنوع آزمایشواحدقیمت (هزار ریال)
۱ برداشت، پردازش و تفسیر داده‌های ژئوالکتریک* اکیپ روز ۱۲,۸۸۶
۲ برداشت، پردازش و تفسیر داده‌های IP-RS و SP نقطه ۲۵۰ -۲۰۰
۳ برداشت، پردازش و تفسیر داده‌ای مغناطیس‌سنجی نقطه ۱۵۰ -۸۰

* مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به حق‌الزحمه مطالعات ژئوالکتریک ضریب منطقه‌ای نیز تعلق می‌گیرد.

 • آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی و ژئوشیمی
  آزمایشگاه ژئوشیمی و تجزیه مواد معدنی با اهداف آموزشی و پژوهشی دایر شده و دارای امکانات آنالیز مواد معدنی جهت خدمات رسانی به صورت تجزیه کلاسیک و آنالیز دستگاهی است. این آزمایشگاه مجهز به انواع شیشه‌آلات و تجهیزات آزمایشگاهی جهت تخریب و انحلال نمونه‌های معدنی، ترازوی دقیق آزمایشگاهی، اوون، کوره و دستگاه جذب اتمی است و توانایی انجام پروژه‌های تحقیقاتی، اکتشافات ژئوشیمیایی و آنالیز مواد معدنی را به دو روش شیمی تر و آنالیز دستگاهی دارد.
ردیفنوع آزمایشواحدقیمت (هزار ریال)
۱ آماده‌سازی و انحلال نمونه‌های معدنی نمونه ۱۵۰
۲ آنالیز عناصر اصلی مانند Fe و FeO به روش تیتراسیون عنصر ۲۵۰
۳ آنالیز عناصر فرعی و Trace با دستگاه جذب اتمی بر روی محلول (Fe, Cu, Pb, Zn, …) عنصر ۲۵۰
 • آزمایشگاه مقاطع صیقلی و نازک و مطالعات میکروسکوپی
  این آزمایشگاه مجهز به وسایل لازم برای تهیه مقاطع نازک و صیقلی از نمونه‌های سنگ و کانی و نمونه‌های پودری و خرد شده و همچنین مطالعه میکروسکوپی آن‌ها می‌باشد. دستگاه‌های موجود در این آزمایشگاه عبارتند از: دستگاه برش سنگ، وسایل مربوط به چسباندن سنگ روی لام شیشه‌ای، دیسکوپلان جهت نازک کردن مقاطع نازک، وسایل قالب‌گیری مقاطع صیقلی به هر دو روش سرد و گرم، چرخ مخصوص ساب و صیقل نهایی مقاطع صیقلی و همچنین میکروسکوپ‌های پلاریزان نور عبوری و انعکاسی.
ردیفنوع آزمایشواحدقیمت (هزار ریال)
۱ تهیه مقطع نازک نمونه ۱۵۰
۲ تهیه مقطع صیقلی نمونه سنگ و کانی نمونه ۱۸۰
۳ تهیه مقطع صیقلی نمونه شکسته و پودری نمونه ۲۰۰
۴ مطالعه میکروسکوپی مقطع نازک شامل تهیه تا ۴ تصویر میکروسکوپی دیجیتالی نمونه ۴۵۰
۵ مطالعه میکروسکوپی مقطع صیقلی شامل تهیه تا ۴ تصویر میکروسکوپی دیجیتالی نمونه ۴۵۰
۶ تهیه تصویر میکروسکوپی دیجیتالی اضافی از مقاطع تصویر ۴۰
۷ تعیین درجه آزادی به ازای یک کانی در یک فراکسیون در ابعاد بزرگتر از ۷۵ میکرون نمونه ۴۵۰
۸ تعیین درجه آزادی به ازای یک کانی در یک فراکسیون در ابعاد کوچکتر از ۷۵ میکرون نمونه ۵۰۰

تذکر

 • تعیین تعداد نمونه لازم جهت مطالعه کامل یک نمونه با توجه به نوع، بافت و پیچیدگی‌های نمونه و همچنین تعداد تصویر دیجیتالی اضافی برای ارائه‌ی کامل پدیده‌ها و بافت‌های نمونه به عهده کارشناس مربوطه می‌باشد.
 • هرگونه فعالیت اضافی برای تهیه نمونه‌های خاص مانند نمونه سنگ‌های نمکی یا رسی و نمونه‌های بسیار سخت یا هوازده شامل هزینه اضافی می‌شود.
 • با توجه به طولانی بودن فرآیند تهیه بعضی نمونه‌ها، آماده شدن جواب ممکن است ۳ تا ۴ هفته طول بکشد.
 • به نمونه‌های دانشجویی تا ۲۰ درصد تخفیف داده می‌شود.

سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه