دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | آزمایشگاه مرکزی | خدمات آزمایشگاهی و تعرفه‌ها | آزمایشگاه شیمی آلی
آزمایشگاه شیمی آلی

مشخصات دستگاه طیف‌سنج فروسرخ (FTIR)

  • شناسایی و تعیین ساختار ترکیبات آلی، معدنی و نمونه‌های طبیعی براساس گروه‌های عاملی آنها را می‌توان با این دستگاه انجام داد. در این روش می‌توان از نمونه‌های جامد، مایع و گاز برای آنالیز استفاده کرد.
  • قابلیت‌ها و نوع خدمات: الکل‌ها، امینواسیدها، پلیمرها، هیدروکربن‌های نفتی
  • تعرفه‌ها: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

پرداخت الکترونیکی: سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه یزد