دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت پژوهش و فناوری | حوزه معاونت | امور فناوری | بخش‌ها | آزمایشگاه مرکزی | خدمات آزمایشگاهی و تعرفه‌ها | آزمایشگاه تحقیقات و فناوری مغناطیس
آزمایشگاه تحقیقات و فناوری مغناطیس

آزمایشگاه مغناطیس به عنوان مرجع تحقیقات مغناطیسی در دانشگاه یزد شناخته می‌شود. مشاوره در موضوعات مغناطیس و مواد مغناطیسی و همچنین ساختار بلوری مواد به پژوهشگران و صنعتگران، ساخت آهنرباهای دائم با چگالی کم و شدت مغناطیسی مطلوب و ماندگاری بالا از جمله فعالیت‌های این آزمایشگاه محسوب می‌گردد. با توجه به رشد روزافزون ماشین‌های برقی و کاربرد موتورهای PMSM در این وسایل، ضرورت تحقیقات در زمینه آهنرباهای دائم بیش از پیش مشهود است. از دیگر خدمات این مرکز می‌توان به تحلیل داده‌های پراش پرتو X با نرم‌افزار X'pert و نرم‌افزار Rietveld اشاره نمود.

در جدول زیر تعرفه خدمات این آزمایشگاه را ملاحظه می‌فرمایید:

ردیفشرح خدمات آزمایشگاه تحقیقات و فناوری مغناطیسواحد کارتعرفه پیشنهادی (ریال)
۱ سایش نمونه‌ها با آسیاب سیاره‌ای انرژی بالا ساعت ۱۰۰۰۰۰
۲ مشاوره به پژوهشگران و صنعتگران در موضوعات مغناطیس و مواد مغناطیسی و همچنین ساختار بلوری مواد ساعت ۲۰۰۰۰۰
۳ آنالیز مقاومت الکتریکی نمونه‌های جامد آماده‌سازی نمونه ۱۰۰۰۰۰
آنالیز نمونه ۱۰۰۰۰۰
۴ آنالیز مقاومت الکتریکی نمونه‌های جامد در بازه دمایی ۲۰ تا ۲۷۵ کلوین آماده‌سازی نمونه ۱۰۰۰۰۰
آنالیز نمونه ۵۰۰۰۰۰
۵ آنالیز مغناطومقاومت نمونه‌های جامد بازه میدان مغناطیسی ۰ تا یک تسلا آماده‌سازی نمونه ۱۰۰۰۰۰
آنالیز نمونه ۳۰۰۰۰۰
۶ آنالیز مغناطومقاومت نمونه‌های جامد در بازه دمایی ۲۰ تا ۲۷۵ کلوین آماده‌سازی نمونه ۱۰۰۰۰۰
آنالیز نمونه ۱۴۰۰۰۰۰
۷ تحلیل داده‌های پراش پرتو X با نرم‌افزار X'pert نمونه ۲۰۰۰۰۰
۸ تحلیل اولیه داده‌های پراش پرتو X با نرم‌افزار Rietveld نمونه ۱۰۰۰۰۰۰

نکته: آماده‌سازی نمونه برای موارد ۳ تا ۶ جدول یکسان است و می‌توان نمونه آماده‌شده برای تمای آزمون‌ها به کار رود. موارد ۵ و ۶ جدول در بردارنده آنالیز مقاومت الکتریکی نیز هستند. این امکان وجود دارد که خدمات برای اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد و دانشجویان تحت راهنمایی ایشان به صورت نیم‌بها انجام شود. همچنین ساعت نخست خدمات مشاوره‌ای برای پژوهشگران و صنعتگران استان در سال ۹۶ به صورت رایگان خواهد بود.


کاتالوگ دستگاه‌های آزمایشگاه فناوری مغناطیس